Wordpress

WordPress KOD DEPOSU

31 May 2017
yzr: Hakkı Cengiz

Her wp tasarım yapımında gerekecek en temel kodlar. " '  

INDEX.PHP

 1. Header Çağırma: [kodpaylas]<?php get_header(); ?>[/kodpaylas]
 2. Footer Çağırma: [kodpaylas]<?php get_footer(); ?>[/kodpaylas]
 3. Sidebar Çağırma: [kodpaylas]<?php get_sidebar(); ?>[/kodpaylas]
 4. Tema içinden dosya çağırma-1: [kodpaylas]<?php include( 'çağrılacak-dosya.php' );?>[/kodpaylas]
 5. Tema içinden dosya çağırma-2: [kodpaylas]<?php get_template_part('extra/sidebar-right'); ?>[/kodpaylas]

HEADER.PHP

 1. Meta Charset: Türkçe karakter olayı vs.
  [kodpaylas]<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>"> [/kodpaylas]
 2. Title:
  [kodpaylas]<?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?> [/kodpaylas]
 3. Site Linki (anasayfa):
  [kodpaylas]<?php bloginfo('url'); ?> [/kodpaylas]
 4. Site Adı:
  [kodpaylas]<?php bloginfo('name'); ?> [/kodpaylas]
 5. Site Sloganı:
  [kodpaylas]<?php bloginfo('description'); ?> [/kodpaylas]
 6. Tema Konumu:
  [kodpaylas]<?php bloginfo('template_directory'); ?> [/kodpaylas]
 7. Doğrudan Style.Css Çağırma:
  [kodpaylas]<?php bloginfo('stylesheet_url'); ?> [/kodpaylas]
 8. Oluşturduğumuz Sidebar'ı temaya yerleştirme kodu:
  [kodpaylas]<?php if ( is_active_sidebar( 'left-sidebar' ) ) : ?>
  <ul id="sidebar">
  <?php dynamic_sidebar( 'left-sidebar' ); ?>
  </ul>
  <?php endif; ?>[/kodpaylas]

YAZI DÖNGÜSÜ (LOOP)

 1. Klasik Loop
  [kodpaylas]<?php
  get_header();
  if (have_posts()) :
  while (have_posts()) :
  the_post();
  the_content();
  endwhile;
  endif;
  get_sidebar();
  get_footer();
  ?>[/kodpaylas]
 2. Kategoriye Göre Loop

  [kodpaylas]<?php query_posts('showposts=6&orderby=date&cat=6'); ?>
  <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <a href="<?php the_permalink() ?>"><?php the_title(); ?></a>
  <?php endwhile;else : endif; ?>
  [/kodpaylas]
 3. Sayfa İki veya Daha Fazla Loop Olucaksa "the_query" etiketinin adı değiştirilerek bu kod kullanılabilir; 
  [kodpaylas]<?php $the_query = new WP_Query('showposts=6&orderby=date&cat=145'); ?>
  <?php if ( $the_query->have_posts() ) : ?><!-- the loop -->
  <?php while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
  <?php the_title(''); ?>
  <?php the_excerpt(''); ?>
  <?php endwhile; ?>
  <!-- end of the loop --><?php wp_reset_postdata(); ?><?php else : ?>
  <p><?php esc_html_e( 'Hiç yazı yok.' ); ?></p>
  <?php endif; ?> [/kodpaylas]

YAZI (POST)

 1. Yazı İçeriği Full 
  [kodpaylas]<?php the_content(); ?>[/kodpaylas]
 2. Yazı İçeriği Özet
  [kodpaylas]<?php the_excerpt(); ?>[/kodpaylas]
 3. Yazı Başlığı: [kodpaylas]<?Php The_title(''); ?>[/kodpaylas]
 4. Yazı Linki: [kodpaylas]<?php the_permalink('') ?>[/kodpaylas]
 5. Yazı Kategorisi: [kodpaylas]<?Php The_category(', ') ?>[/kodpaylas]
 6. Yazı (featured) Resim URL'si (standart)
  [kodpaylas]<?php the_post_thumbnail_url( 'full' ); ?> [/kodpaylas]
  [kodpaylas]<?php the_post_thumbnail( 'full', array( 'class' => 'img-responsive' ) ); ?>[/kodpaylas]
  [kodpaylas] <a href="<?php the_permalink(); ?>" class="image" rel="bookmark">
  <?php if ( has_post_thumbnail() ) { $featured_img_url = get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(),'custom-thumbnail');
  echo '<a href="'.esc_url($featured_img_url).'" rel="lightbox">';
  the_post_thumbnail('editoryel-thumbnail'); echo '</a>'; } else { ?>
  <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/pic07.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" /> <?php } ?> </a>[/kodpaylas]
 7. Yazar Avatarı (loop içinde)
  [kodpaylas] <?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'ID' ), 32 ); ?>[/kodpaylas]
  (loop dışında) [kodpaylas]<?php
  global $current_user;
  get_currentuserinfo();
  echo get_avatar( $current_user->ID, 64 );
  ?>[/kodpaylas]
 8. Etiketler:
  [kodpaylas]<?php the_tags( 'Tagged with: ', ' • ', '<br />' ); ?>[/kodpaylas]
 9. Tüm Etiketler Bulutu
  [kodpaylas] <?php wp_tag_cloud(array(
  'smallest' => 10, //az kullanılan etiketin boyutu
  'largest' => 18, //sık kullanılan etiketin boyutu
  'unit' => 'px', //boyutlandırma birimi
  'orderby' => 'name', //sıralama ölçünü "isim" (alfebetik)
  'order' => 'ASC', //Sıralama (A ile başlar)
  'exclude' => 6 //Liste dışı kalacak olan etiket idsi (opsiyonel)
  )); ?>[/kodpaylas]
 10. Loop içinde farklı kategoriye ait posta farklı muamele
  [kodpaylas]<?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
  <?php if (has_category('fikir',$post->ID)) : ?>
  <div class="post-fikir">
  ...</div>
  <?php else: ?>
  <div class="post">
  ...</div>
  <?php endif; ?>
  <?php endwhile;else: ?>
  <?php endif; ?>
  [/kodpaylas]
 11. Yalnızca yazarın görebileceği Hızlı Düzenle linki: 
  [kodpaylas]<?php edit_post_link('Yazıyı Düzenle'); ?>[/kodpaylas]

Functions.PHP

 1. Temel Bileşenleri Aktifleştirme (yazı özeti kaç kelime olsun)
  [kodpaylas] // temel kodlar
  add_theme_support( 'html5', array( 'comment-list', 'comment-form', 'search-form', 'gallery', 'caption' ) ); add_theme_support( 'automatic-feed-links' );   add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link' ) );
  add_theme_support( 'post-thumbnails' ); add_image_size( 'edit-thumb', 400, 220, true );
  function wpdocs_custom_excerpt_length( $length ) { return 22; } add_filter( 'excerpt_length', 'wpdocs_custom_excerpt_length', 999 );
  [/kodpaylas]
 2. Sidebar Alanı Eklemek
  [kodpaylas]/**
  * Add a sidebar.
  */
  function wpdocs_theme_slug_widgets_init() {
  register_sidebar( array(
  'name' => __( 'Sol Kenar' ),
  'id' => 'sol-kenar',
  'description' => __( 'Bu yan kenar her sayfada gorunuz.' ),
  'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
  'after_widget' => '</section>',
  'before_title' => '<header class="widgettitle major"><h2>',
  'after_title' => '</h2></header>',
  ) );
  }
  add_action( 'widgets_init', 'wpdocs_theme_slug_widgets_init' );[/kodpaylas]
 3. Menu Alanı Eklemek
  [kodpaylas]register_nav_menus(
  array(
  'profil' => __( 'Profil Menu' ),
  'kategori' => __( 'Kategori Menu' ),
  'diger' => __( 'Diger Menu' )
  )
  );[/kodpaylas]
 4. Anasayfa Loop'ta bazı kategorileri engellemek
  [kodpaylas]function excludeCat($query) {if (
  $query->is_home ) {$query->set('cat', '-193,-194,-217');}return $query;}
  add_filter('pre_get_posts', 'excludeCat'); [/kodpaylas]
 5. Kategoriye göre farklı single göstermek (Misal; Müzik kategorisinde olan yazı ile normal bi kategoriye ait yazının gösterimleri farklı olsun. Müzik yazısında player çıksın vs)
  Kullanımı: ardından single-category-yer-imleri.php adında dosya oluşturup içerisini düzenliyoruz.
  [kodpaylas]add_filter('single_template', 'check_for_category_single_template');
  function check_for_category_single_template( $t )
  {
  foreach( (array) get_the_category() as $cat )
  {
  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php";
  if($cat->parent)
  {
  $cat = get_the_category_by_ID( $cat->parent );
  if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php") ) return TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php";
  }
  }
  return $t;
  }[/kodpaylas]

PAGE.PHP

 1. Özel Sayfa Oluşturma
  [kodpaylas]<?php /*
  Template Name: Display Authors
  */ ?>[/kodpaylas]

EXTRA

 1. JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.0 HATASI
  Çözüm: functions.php ye
  [kodpaylas]add_action( 'wp_default_scripts', function( $scripts ) {
  if ( ! empty( $scripts->registered['jquery'] ) ) {
  $scripts->registered['jquery']->deps = array_diff( $scripts->registered['jquery']->deps,
  array( 'jquery-migrate' ) );
  }
  } );[/kodpaylas]
 2. &#65279; HATASI: Sayfada boşluklar görünmesi
  a.
  klasik notepad.exe ile düzelt a. klasik notepad.exe ile düzelt
  b.  
  ya da notepad++ da UTF-8 without BOM
  c. Notepad++ yeni sürümlerinde gelen güncelleme ile artık UTF-8 Olarak Kodla'yı kullanıyoruz.
 3. WordPress <code> ya da <pre> Tagındaki Tırnak İşaretlerinin Otomatik Değişmesi
  a. WP'nin dediğine göre bu olayı karakterlerin html kodunu kullanarak çözebilirmişiz. Bu da şöyle ki " yerine &#34; yazacağız, ' yerine ise &#39; yazacağız. Tabii bunlar HTML kod kısmında. Kaynak: codex | diğer html karakter kodları
  b. başka bi kaynakta bi abimiz olaya tertemiz çözüm getirmiş. Artık çalışmıyor. Kaynak: Fayazmiraz
  c. Güncel Çözüm functions.php:
  [kodpaylas]remove_filter('the_content', 'wptexturize');[/kodpaylas]

6 Yorum

 • Bahsedilen Kopye Kağıtları » Hakkı Cengiz
 • harika faydalı bilgi wordpress konusunda ihtiyaç olunan tüm kodlar var.

  10 ay önce
 • As a Newbie, I am always searching online for articles that can help me. Thank you

  6 ay önce
 • Bahsedilen Kopye Kağıtları |
 • Professional property cleaning services Upper West Side – [url=cleanings.pro] house cleaning services in my area [/url]

  Our trained specialists Bedford Park spend complex spring cleaning of territories.

  Our Limited liability Partnership firm carries out spring cleaning site urgently not only in urban areas , we can put in order private households and suburban plots .

  Our Limited liability Limited Partnership cleaning specialized company Laurelton KAUFMAN, is engaged complex spring cleaning of territories in Bensonhurst under the direction of GABRIELLE.

  Cleaning work in the spring is an opportunity to do a huge mass of work on tidying up urban areas, cottage and also in my apartment.
  Streets, courtyards, gardens, squares and other urban areas should not only clean up from dirt accumulated in snow Cleaning work in the spring is an opportunity implement cleaning the house, rooms and also in my apartment.
  Roads, courtyards, gardens, squares and other urban areas not only clear from winter dirt, take out the garbage, and also prepare the territory for the summer. For this should be restored damaged sidewalks and curbs, repair broken small architectural forms sculptures, flowerpots,artificial reservoirs,benches, fences, and so on, refresh fences, painting and many other things.
  We hold spring general cleaning in the district, we can put in order your allotment square, apartment, tanhaus.
  Our trained specialists Midwood do complex spring cleaning of territories.

  2 ay önce
  • thank you for serving overlock but Im not interested in 😐

   2 ay önce

  Bi yoruma ne dersin ?

  E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir