Labs, WP Tricks

Custom Post Type Nasıl Oluşturulur?

Merhaba, Wordpress bizlere “yazılar” sekmesini sunar yazı ekleyip paylaşmak için. Peki ya yazı değil de durum paylaşmak isteyip bu “durumlar” ı yazılar altında listelemeyip ayrı sekmede daha düzenli, ona has […]

yzr: Hakkı Cengiz
A+ A A- okuma

Merhaba,
Wordpress bizlere "yazılar" sekmesini sunar yazı ekleyip paylaşmak için. Peki ya yazı değil de durum paylaşmak isteyip bu "durumlar" ı yazılar altında listelemeyip ayrı sekmede daha düzenli, ona has single.php, archive.php ve özel araçlar istersek? İşte burada devreye Custom Post Type (CPT) girer.

<ol>
<li>Header Çağırma:
<pre><code class="language-php">

 

&lt;?php

 

    // #3 Post Type: Duyurular
    function func_duyurular()
    {
        $labels = array(
            'name' => 'Duyurular',
            'singular_name' => 'Duyurular',
            'menu_name' => 'Duyurular',
            'name_admin_bar' => 'Duyurular',
            'archives' => 'Arşivler',
            'attributes' => 'Duyurular Attributes',
            'parent_item_colon' => 'Alt İşlem',
            'all_items' => 'Duyurular',
            'add_new_item' => 'Yeni Duyuru Ekle',
            'add_new' => 'Yeni Ekle',
            'new_item' => 'Yeni Duyuru Ekle',
            'edit_item' => 'Duyuruyu Düzenle',
            'update_item' => 'Duyuruyu Güncelle',
            'view_item' => 'Duyuruyu Göster',
            'view_items' => 'Duyuruları Göster',
            'search_items' => 'Duyuru Ara',
            'not_found' => 'Bulunamadı',
            'not_found_in_trash' => 'Duyuru Çöpte de Yok',
            'featured_image' => 'Öne Çıkan Görsel',
            'set_featured_image' => 'Öne Çıkan Görsel Ayarla',
            'remove_featured_image' => 'Öne Çıkan Görseli Sil',
            'use_featured_image' => 'Öne Çıkan Görsel Belirle',
            'insert_into_item' => 'Duyurulara Ekle',
            'uploaded_to_this_item' => 'Bu duyuru güncellendi',
            'items_list' => 'Duyurular listesi',
            'items_list_navigation' => 'Duyurular listesi menu',
            'filter_items_list' => 'Duyurular listesi filtre',
        );
        $args = array(
            'label' => 'Satın Alma İşlemi',
            'description' => 'Satın Alma İşlemleri, Raporlar',
            'labels' => $labels,
            'supports' => array('title', 'editor', 'thumbnail','page-attributes'),
            'taxonomies' => array('category', 'post_tag'),
            'hierarchical' => false,
            'public' => true,
            'show_ui' => true,
            'show_in_menu' => 'front-sections',
            'menu_position' => 5,
            'menu_icon' => 'dashicons-list-view',
            'show_in_admin_bar' => false,
            'show_in_nav_menus' => true,
            'can_export' => true,
            'has_archive' => false,
            'exclude_from_search' => true,
            'publicly_queryable' => true,
            'capability_type' => 'post',
        );
        register_post_type('duyurular', $args);
    }
    add_action('init', 'func_duyurular', 0);

 

?&gt;

 

</code></pre>
</li>

</ol>

1 Yorumları: - Yorum Formunu: -

    […] Bir Custom Post Type oluşturun […]

    4 ay önce - Custom Post Type için Single.php Oluşturmak. ~ Hakkı Cengiz %

Bi yoruma ne dersin ?

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir