Nesil Kutu Harf
Labs WP Tricks

WordPress Kod Deposu

Herkese Merhaba, WP Kod Deposu, oluşturduğumuz html temayı wordpress’e eklerken kodlar üzerinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki kodlar; her wordpress tasarımının entegre işleminde gerekecek en temel kodlardır. INDEX.PHP Header Çağırma:…

Me
Hakkı Cengiz ☙ 1 dk okuma süresi
☙ 28 Ağu 2019 ☙ 9.081

Herkese Merhaba,
WP Kod Deposu, oluşturduğumuz html temayı wordpress'e eklerken kodlar üzerinde bazı değişiklikler yapmamız gerekiyor. Aşağıdaki kodlar; her wordpress tasarımının entegre işleminde gerekecek en temel kodlardır.

INDEX.PHP

 1. Header Çağırma:
  
             <?php get_header(); ?>
            
 2. Footer Çağırma:
  
             <?php get_footer(); ?>
            
 3. Sidebar Çağırma:
  
             <?php get_sidebar(); ?>
            
 4. Özel Sidebar:
  
             <?php if ( is_active_sidebar( 'left-sidebar' ) ) : ?>
             <ul id="sidebar">
             <?php dynamic_sidebar( 'left-sidebar' ); ?>
             </ul>
             <?php endif; ?>
            
 5. WP Tema içinden dosya çağırma:
  
             <?php get_template_part('extra/sidebar-right'); ?>
            
 6. PHP Tema içinden dosya çağırma:
  
             <?php include( 'çağrılacak-dosya.php' ); ?>
            

STYLE.CSS

 1. Temanızın Bilgilerini Tanımlama:
  
             /*
             Theme Name:  Tema Adı (Örnek Tema)
             Theme URI:  Tema Linki
             Author:    Tema Sahibi
             Author URI:  Tema Sahibi URL
             Description: Tema Açıklama
             Version:   Tema Versiyonu
  
             Text Domain: ornektema
             Tags:     blog, portfolio, grid-layout, one-column, accessibility-ready
             */          

HEADER.PHP

 1. Meta Charset: Türkçe karakter olayı vs.
  
             <meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
            
 2. Title:
  
             <?php wp_title( '|', true, 'right' ); ?>
            
 3. Sitenizin Linki (Anasayfa):
  
             <?php bloginfo('url'); ?>
            
 4. Sitenizin Adı:
  
             <?php bloginfo('name'); ?>
            
 5. Sitenizin Açıklaması:
  
             <?php bloginfo('description'); ?>
            
 6. Tema Ana Konumu:
  
             <?php bloginfo('template_directory'); ?>
            
 7. Doğrudan Style.css Çağırma:
  
             <?php bloginfo('stylesheet_url'); ?>
            
 8. WP Arama Kutusu:
  
             <form method="get" id="searchform" action="<?php bloginfo('url'); ?>">
              <input type="text" name="s" id="s" />
              <input type="button" value="" />
             </form>
            
 9. WordPress Eklentileri Çalışabilmesi İçin *:
  
             <?php wp_head(); ?>
             </head>
            
 10. WordPress Eklentileri Çalışabilmesi İçin *:
  
             <?php wp_footer(); ?>
             </body>
            
 11. Body Class:
  
             <body <?php body_class(); ?>>
            

YAZI DÖNGÜSÜ (Loop)

 1. Klasik Loop:
  
             <?php
             get_header();
             if (have_posts()) :
             while (have_posts()) :
             the_post();
             the_content();
             endwhile;
             endif;
             get_sidebar();
             get_footer();
             ?>
            
 2. Kategoriye Göre Loop:
  
             <?php 
              query_posts('showposts=6&orderby=date&cat=6'); 
               if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
               <a href="<?php the_permalink() ?>">
                <?php the_title(); ?>
               </a>
              <?php endwhile;else : endif; 
             ?>
            
 3. Sayfada İki veya Daha Fazla Loop Olacaksa "the_query" etiketinin adı değiştirilerek bu kod kullanılabilir;:
              
              <?php 
               $the_query = new WP_Query('showposts=6&orderby=date&cat=145');
               if ( $the_query->have_posts() ) : while ( $the_query->have_posts() ) : $the_query->the_post(); ?>
                <?php the_title(''); ?>
                <?php the_excerpt(''); ?>
               <?php endwhile; ?>
               <!-- end of the loop -->
                <?php wp_reset_postdata(); ?>
               <?php else : ?>
                <p><?php esc_html_e( 'Hiç yazı yok.' ); ?></p>
               <?php endif; 
              ?> 
             
 4. Farklı kategoriye ait posta farklı muamele:
  
             <?php if (have_posts()) : while (have_posts()) : the_post(); ?>
              <?php if (has_category('fikir',$post->ID)) : ?>
               <div class="post-fikir">
               ...</div>
              <?php else: ?>
               <div class="post">
               ...</div>
              <?php endif; ?>
             <?php endwhile;else: ?>
             <?php endif; ?>
            

SINGLE.PHP

 1. Yazı ID:
  
             <?php the_ID(); ?>
            
 2. Yazı İçeriği Full:
  
             <?php the_content(); ?>
            
 3. Yazı İçeriği Özet:
  
             <?php the_excerpt(); ?>
            
 4. Yazı Başlığı:
  
             <?php the_title(); ?>
            
 5. Yazı Linki:
  
             <?php the_permalink(); ?>
            
 6. Yazı Kategorisi:
  
             <?php the_category(', '); ?>
            
 7. Yazı Okunma Sayısı (WpPostViews eklentisi gerekli):
  
             <?php if(function_exists('the_views')) { the_views(); } ?>
            
 8. Yazının Yazarı:
  
             <?php the_author(); ?>
            
 9. Yazarın Avatarı (loop içinde):
  
             <?php echo get_avatar( get_the_author_meta( 'ID' ), 32 ); ?>
            
 10. Yazarın Avatarı (loop dışında):
  
             <?php 
              global $current_user;
              get_currentuserinfo();
              echo get_avatar( $current_user->ID, 64 );
             ?>
            
 11. Yazı Öne Çıkan Görsel URL'si (standart):
  
             <?php the_post_thumbnail_url( 'full' ); ?>
             <?php the_post_thumbnail( 'full', array( 'class' => 'img-responsive' ) ); ?>
            
 12. Öne Çıkan Görsel Varsa Şu Boyutlarda Gelsin (ozel-thumbnail) ve Lightbox içinde (custom-thumbnail) tanımlı büyük boyutta gözüksün, Yoksa Varsayılan Resim Gözüksün:
  
             <?php 
             if ( has_post_thumbnail() ) { 
               $featured_img_url = get_the_post_thumbnail_url(get_the_ID(),'custom-thumbnail');
             
               echo '<a href="'.esc_url($featured_img_url).'" rel="lightbox">';
               the_post_thumbnail('ozel-thumbnail'); 
               echo '</a>'; 
             
             } else { ?>
             
              <img src="<?php bloginfo('template_directory'); ?>/images/pic07.jpg" alt="<?php the_title(); ?>" /> 
  
             <?php } ?> 
            
 13. Yorumlar:
  
             <?php comments_template(); ?>
            
 14. Etiketler:
  
             <?php the_tags( 'Etiketler: ', ' • ', '<br />' ); ?>
            
 15. Tüm Etiketler Bulutu:
  
             <?php 
              wp_tag_cloud(array(
               'smallest' => 10,  //az kullanılan etiketin boyutu
               'largest' => 18,   //sık kullanılan etiketin boyutu
               'unit' => 'px',   //boyutlandırma birimi
               'orderby' => 'name', //sıralama ölçünü "isim" (alfebetik)
               'order' => 'ASC',  //Sıralama (A ile başlar)
               'exclude' => 6    //Liste dışı kalacak olan etiket idsi (opsiyonel)
               )); 
             ?>
            
 16. Yalnızca yazarın görebileceği 'Yazıyı Düzenle' linki:
  
             <?php edit_post_link('Yazıyı Düzenle'); ?>
            

FUNCTIONS.PHP

 1. Temel Kodlar:
  
             <?php 
              add_theme_support( 'html5', array( 'comment-list', 'comment-form', 'search-form', 'gallery', 'caption' ) ); 
              add_theme_support( 'automatic-feed-links' );  
              add_theme_support( 'post-formats', array( 'aside', 'image', 'video', 'quote', 'link' ) );
              add_theme_support( 'post-thumbnails' ); 
              add_image_size( 'edit-thumb', 400, 220, true );
              function ozel_excerpt_length( $length ) { return 22; } 
              add_filter( 'excerpt_length', 'ozel_excerpt_length', 999 );
             ?>
            
 2. Sidebar Alanı Eklemek:
  
             <?php 
              /**
              * Add a sidebar.
              */            function hkk_sidebar_add() {
               register_sidebar( 
                array(
                'name' => __( 'Sol Kenar' ),
                'id' => 'sol-kenar',
                'description' => __( 'Bu yan kenarı her sayfada solda görebiliriz.' ),
                'before_widget' => '<section id="%1$s" class="widget %2$s">',
                'after_widget' => '</section>',
                'before_title' => '<header class="widgettitle major"><h2>',
                'after_title' => '</h2></header>',
                ) 
               );
              }
              add_action( 'widgets_init', 'hkk_sidebar_add' );
             ?>
            
 3. Menu Alanı Eklemek:
  
             <?php 
              add_action( 'after_setup_theme', 'register_custom_nav_menus' );
              function register_custom_nav_menus() {
               register_nav_menus( array(
                'pluginbuddy_mobile' => 'PluginBuddy Mobile Navigation Menu',
                'footer_menu' => 'My Custom Footer Menu',
               ) );
              }
             ?>
            
 4. Anasayfa Loop'ta bazı kategorilerin çıkmasını engellemek:
  
             <?php 
              function excludeCat($query) { 
               if ( $query->is_home ) {
                $query->set('cat', '-193,-194,-217');
               }
               return $query;
              }
              add_filter('pre_get_posts', 'excludeCat'); 
             ?>
            
 5. Kategoriye göre farklı single göstermek:
  - Misal; Müzik kategorisinde olan yazı ile normal bi kategoriye ait yazının gösterimleri farklı olsun. Müzik yazısında player çıksın vesaire..
  Kullanımı: ardından single-category-yer-imleri.php adında dosya oluşturup içerisini düzenliyoruz.

  
             <?php 
              add_filter('single_template', 'check_for_category_single_template');
              function check_for_category_single_template( $t ) {
               foreach( (array) get_the_category() as $cat ) {
                if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php") ) 
                 return TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php";
                if($cat->parent) {
                 $cat = get_the_category_by_ID( $cat->parent );
                 if ( file_exists(TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php") ) 
                  return TEMPLATEPATH . "/single-category-{$cat->slug}.php";
                }
               }
               return $t;
              }
             ?>
            

PAGE.PHP

 1. Özel Sayfa Oluşturma:
  
             <?php get_header();
              /*
               * Template Name: Display Authors
              */           ?>
            

BONUS

 1. Şuan ki sayfa şu ise:
  
             <?php 
             if ( is_front_page() && is_home() ) {
              // Default homepage
             } elseif ( is_front_page() ) {
              // static homepage
             } elseif ( is_home() ) {
              // blog page
             } else {
              //everything else
             } 
             ?>
            
 2. Üye Giriş Yapmışsa:
  
             <?php if ( is_user_logged_in() ) { ?>
               <a href="<?php echo wp_logout_url(); ?>">Çıkış</a>
             <?php } else { ?>
               <a href="/wp-login.php" title="Giriş Yap" rel="home">Giriş</a>
             <?php } ?>
            
 3. JQMIGRATE: Migrate is installed, version 1.4.0 HATASI:
  
             <?php 
              add_action( 'wp_default_scripts', function( $scripts ) {
               if ( ! empty( $scripts->registered['jquery'] ) ) {
                $scripts->registered['jquery']->deps = array_diff( $scripts->registered['jquery']->deps,
                array( 'jquery-migrate' ) );
               }
              } );
             ?>
            
 4. HATASI: Sayfada boşluklar görünmesi:
  
  
             a. klasik notepad.exe ile düzelt a. klasik notepad.exe ile düzelt
             b. ya da notepad++ da UTF-8 without BOM
             c. Notepad++ yeni sürümlerinde gelen güncelleme ile artık UTF-8 Olarak Kodla'yı kullanıyoruz.
             
             WordPress <code> ya da <pre> Tagındaki Tırnak İşaretlerinin Otomatik Değişmesi
  
             a. WP'nin dediğine göre bu olayı karakterlerin html kodunu kullanarak çözebilirmişiz. 
             Bu da şöyle ki " yerine " yazacağız, ' yerine ise ' yazacağız. 
             Tabii bunlar HTML kod kısmında. Kaynak: codex | diğer html karakter kodları
             b. başka bi kaynakta bi abimiz olaya tertemiz çözüm getirmiş. Artık çalışmıyor. Kaynak: Fayazmiraz
             c. Güncel Çözüm functions.php:
             remove_filter('the_content', 'wptexturize');
            
            
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

3 Yorum
Eskiler
En Yeniler Beğenilenler
Inline Feedbacks
View all comments
fLuX
fLuX
2 yıl önce

wordpress kod arşivi, wp code archive, code bank..

trackback

[…] WP KOD DEPOSU'nu görmüşseniz, tema yapımında kullandığım en temel kodlar orada yer alıyor. Oradaki […]

 • Panel 1
 • Panel 2
 • Panel 3
 • Panel 4
Welcome!
3
0
Would love your thoughts, please comment.x